PLANMATIG ONDERHOUD CONTRACT


Voor planmatig onderhoud bent u bij Bas Verweij | Bouw Advies & Service ook aan het juiste adres.

Eigenaren van een appartement betalen, maandelijks, service kosten aan de Vereniging van Eigenaren (VVE). De VVE (of de VVE beheersmaatschappij) zorgt er onder andere voor dat een Meerjaren Onderhoudsplan opgesteld wordt, waarmee ze anticipeert op toekomstige – grote – onderhoudswerkzaamheden.

Huiseigenaren wordt aangeraden om maandelijks/ jaarlijks een bedrag opzij te zetten zodat zij niet voor onverwachte onderhoudskosten komen te staan. Echter ervaring leert, dat niet alle huiseigenaren dit doen. En wat veel huiseigenaren niet weten, is dat verzekeraars niet uitkeren wanneer schade is ontstaan door slecht- of achterstallig onderhoud.

Het Bas Verweij | Planmatig Onderhoud Contract zorgt ervoor dat onderhoudswerkzaamheden voor u niet ‘onverwacht op uw dak vallen’. Door een jaarlijkse controle van uw woning, kan geanticipeerd worden op toekomstige herstelwerkzaamheden.

Tijdens de jaarlijkse controle, voeren wij de volgende werkzaamheden voor u uit:

  • Schoonmaken van de goten inclusief het leegmaken van de afvoeren plus een visuele inspectie van de goten en afvoeren;
  • Visuele inspectie van hellende daken, waarbij pannen worden recht gelegd en opgewaaid lood wordt teruggeslagen;
  • Schoonmaken van platte daken inclusief het leegmaken van de afvoeren plus een visuele inspectie van de platte daken en afvoeren;
  • Glasbewassing, uw glas word traditioneel gewassen;
  • Zonnepanelen worden gewassen en visueel geïnspecteerd;
  • Schilderwerk wordt gewassen en visueel geïnspecteerd op glansgraad en haarscheurtjes;
  • Kunststoffen kozijnen worden gewassen en in de was gezet.

Wanneer u meer informatie wenst over het Bas Verweij | Planmatig Onderhoud Contract, dan kunt u het contact formulier invullen of contact met ons opnemen via info@basverweij.com